SỰ THẬT BÉ NA LÀ CON GÁI CỦA ÁNH LINH VÀ HUNG THỦ HẢI DƯƠNG TRONG VỤ ÁN THẢM SÁT 6 MẠNG NGƯỜI. Một nguồn tin cho biết bé Na chính là con gái của Lê Thị