farmery Archive

Năm bộ phim dựa trên sự kiện thực sự farmery

Một số trong những bộ phim được  http://taifarmery.com/ giới thiệu là trường hợp thực sự có một số thay đổi làm cho một ý nghĩa khác nhau và thậm chí hy vọng hơn, hoặc chỉ lịch sử.

Báo Independent của Anh để chấm dứt phiên bản in tai farmery mien phi

ESI Media cho biết phiên bản giấy cuối cùng  của độc lập sẽ xuất hiện tháng 26. giấy Chị độc lập vào ngày chủ nhật sẽ kết thúc với các vấn đề ngày 20 tháng 3.  tai farmery