đau lưng Archive

Phương pháp chữa bệnh đau thần kinh tọa

Nếu ai đã từng bị bệnh đau thần kinh tọa mới có thể cảm nhận hết được sự khó chịu do căn bệnh này gây ra. Bệnh không phải chỉ đau một lúc mà nó gây nên

Thoái hóa cột sống song song với quá trình phát triển của cơ thể

Phát triển và thoái hóa là hai quá trình song song và không thể tách rời trong các sự vật cũng như trong cơ thể của một con người. Có phát triển thì mới có thoái hóa