Truy cập Wi-Fi công cộng trong khi bạn đang ở tại khách sạn hoặc trung tâm hội nghị là một thuận lợi, thường là miễn phí, đó là dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để kết