Tài chính - Bất động sản

Ocean bank lỗ 2500 tỷ đồng

Ocean bank lỗ 2500 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà Nước kiểm toán Ocean bank và công bố khoản lỗ 2548 tỷ đồng. Đây là mức lỗ cao hơn nhiều mức lỗ 1300 tỷ đồng mà ngân hàng vừa công bố mới đây.

oceanbank
oceanbank

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi ngân hàng nhà nước, ocean bank ghi nhận mức lỗi lên tới con số hơn 2500 tỷ đồng, cao hơn nhiều mức lỗ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận con số âm 2200 tỷ đồng, vốn điều lệ 3000 tỷ đồng.

Nguyên nhân thua lỗ của Ocean bank

Chủ tịch Ocean bank, ông Hà Văn Thắm đã có những hoạt động vi phạm pháp luật đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng.

Khoản phải thu của ngân hàng đối với ông Hà Trọng Nam lên tới 628 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính, công nợ của OGC, các khoản vốn ngắn hạn, đầu tư dài hạn cũng lên tới con số hàng nghìn tỷ. OGC đang nghiên cứu phương án trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản phải thu này. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhận thấy sẽ có thể thu hồi được các khoản vay ngắn hạn. Ngoài ra khoản vay của chủ tịch công ty khách sạn và dịch vụ đại dương cũng đang được công ty ráo riết thu hồi. Tuy vậy, theo nhận xét từ phía cơ quan kiểm toán, chưa có bằng chứng gì chứng minh là Oceanbank có thể thu hồi được những khoản vay hỗ trợ này.

Do thua lỗ và kết quả kinh doanh không có tín hiệu đi lên, Ocean bank đã bị Ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Sau vụ việc này, Ocean bank ghi nhận thêm con số lỗ hơn 1000 tỷ đồng. Tất cả các quyền lợi của cổ đông không còn dẫn tới toàn bộ giá trị đầu tư của ocean group tại ngân hàng bị mất hoàn toàn.

Post Comment